Uvjeti pružanja usluge

1. Područje djelovanja

 Za sve narudžbe preko naše online trgovine od strane potrošača i poduzeća, važe sljedeći uvjeti pružanja usluge.
Potrošač je svaka fizička osoba koja ulazi u transakcije u svrhu koja se može pripisati prvenstveno njiegovoj pretežno komercijaloj ili neovisnoj zaiteresovanosti.
Poduzetnik je fizička ili pravna osoba koja djeluje u obavljanju svoje komercijalne ili neovisne profesionalne djelatnosti kada je po pravilu sklopljen posao.
Ovi se uvjeti također primjenjuju na buduće poslovne odnose s poduzetnicima, bez potrebe da dodatno upućujemo na njih.
Ako Izvođač koristi oprečne ili dopunske Opće uvjete poslovanja, njezina se valjanost proturječi; Oni će postati dio ugovora samo ako smo na to izričito pristali.

 

2. Ugovorna strana, sklapanje ugovora

 Kupoprodajni ugovor dolazi sa CodeCon UG (haftungsbeschränkt).
Prezentacija proizvoda u online trgovini nije pravno obvezujuća ponuda, već neobvezujući online katalog.
Proizvode sa naših stranica bez obaveze za kupovinu možete ubacivati u košaricu i u bilo koje vrijeme korigavati i ispravljati Vašu narudžbu zu pomoć ponuđenih alata i objašnjenja prije konačnog slanja narudžbe.
Klikom na gumb za narudžbe šaljete obvezujući nalog za stavke u vašoj košarici. Potvrda primjema Vaše narudžbe šalje se putem e-maila odmah nakon slanja narudžbe.

Kada je ugovor sa nama zaključen u zavisnosti od vašeg izbora načina plaćanja:

Plaćanje unaprijed

Prihvaćamo vašu narudžbu slanjem deklaracije o prihvaćanju u zasebnoj e-pošti i u roku od dva dana šaljemo podatke našeg bankovnog računa.

PayPal

U procesu naručivanja bićete preusmjereni na web stranicu online usluga PayPal-a. Tu možete unijeti podatke o plaćanju i potvrditi instrukciju za plaćanje na PayPal. Nakon dostave naloga trgovini, pozivamo PayPal da pokrene plaćanje i prihvatamo Vašu ponudu.

 

3. Jezik ugovora, skladištenje tekstulnog ugovora

Za formiranje ugovora koristimo njemački i engleski jezik.
Tekst ugovora skladištimo i putem putem e-maila Vam šaljemo podatke o narudžbi i naše uvjete o pružanju usluge.
Uvjete o pružanju usluge možete u bilo kojem trenutku pronaći i preuzeti sa naše web stranice. Na Vašem korisničkom nalogu imate mogućnost pregleda Vaših ranijih narudžbi.

 

4. Uvjeti dostave

Pored naznačenih cijena proizvoda dodani su još i troškovi prijevoza. Više o iznosu troškova isporuke možete pronaći u ponudi.
Tačne cijene dostave saznaćete u ponudi prilikom odabira proizvoda.
Usluge dostave vršimo najbrži, putem za dostavu. Nažalost, osobona dostava proizvoda nije moguća.
Mi ne dostavaljamo paketnim stanicama.

 

5. Plaćanje 

U našoj trgovini u osnovi su slijedeći načini plaćanja na raspolaganju:

 

Direktna bankovna transakcija

Prilikom odabira Direktne bankovne transakcije podake o našem bankovnom računu šaljemo Vam putem e-maila i dostavljamo Vam robu nakon izvršene uplate na naš račun.

 

PayPal

U procesu naručivanja bićete preusmjereni na web stranicu online usluga PayPal-a. Tu možete unijeti podatke o plaćanju i potvrditi instrukciju za plaćanje na PayPal. Nakon dostave naloga trgovini, pozivamo PayPal da pokrene plaćanje i prihvatamo Vašu ponudu.

 

6. Zadržavanje prava vlasništva

Roba ostaje u našem vlasništvu sve do konačne isplate.
Za poduzetnike dodatno vrijedi: Robu zadržavamo u vlasništvu sve do potpunog podmirenja svih potraživanja u tijeku poslovnog odnosa. U redovnom poslovanju možete preprodavati rezerviranu robu; u skladu sa zahtjevima koji proizilaze iz ove preprodaje bez obzira na vezu ili miješanje robe sa novim stavkama, mi prihvaćamo ovaj zadatak. Vi zadržavate pravo naplate i potraživanja, ali možemo i sami prikupljati potraživanja, ako ne ispunjavate svoje obveze plaćanja.

 

7. Oštećenja nastala u transportu

 

Odnosi se na potrošače:

Ukoliko roba stigne sa oštećenjem koje je nastalo u transportu molimo da nas u najkraćem roku obavijestite o tome. Nepridržavanje pritužbe ili kontakta nema nikakvih posljedica za vaše zakonske zahtjeve i njihovu provedbu, a osobito vaša jamstvena prava. Međutim, oni nam pomažu da utvrdimo svoje tvrdnje protiv teretnog prijevoznika ili prijevoznog osiguranja.
Odnosi se na poduzetnike:
Rizik slučajnog gubitka i slučajno oštećenje prelazi na vas u trenutku kada smo robu predali špediteru, teretnom prijevozniku ili osobi ili instituciji koja je inače predviđena za otpremu. Među trgovcima, obveza istrage i obavještavanja prodavatelja uređuje se § 377 HGB reguliranim pregledom i obavijestima. Roba se smatra odobernom ukoliko se ne otkrije nikakvo oštećenje na njoj. Ovo ne važi ukoliko se naknadno utvrdi da se nedostatak lažno sakrio.

 

8. Jamstvo i jamstva

 

Ukoliko nije drugačije dogovoreno u nastavku važiće propisani zakon o jamstvu.
Rok za jamstvene zahtjeve za potrošače, za korištene robe je godinu dana od datuma isporuke.
Za poduzetnike, rok zastare za potraživanja za nedostatke je jedna godina od prijenosa rizika; Zakonska ograničenja za rekurzivno traženje na temelju članka 478. BGB-a ostaju nepromijenjena.

Kao sporazum o prirodi robe, samo naši vlastiti podaci i opisi proizvoda proizvođača, koji su bili uključeni u ugovoru; Za javne izjave proizvođača ili drugih reklamnih tvrdnji, ne preuzimamo nikakvu odgovornost. Ako je isporučena stavka neispravna, osigurat ćemo dobavljaču jamstvo otklanjanjem kvara (ispravka) ili isporukom predmeta bez nedostatka (zamjenska isporuka).

Gore navedena ograničenja i smanjenja rokova ne primjenjuju se na štete koje su prouzrokovane sa naše strane ili naših zakonskih zastupnika ili posrednika

  • u slučaju smrti, tijelesnih ili zdravstenih povreda
  • u slučaju namjernog ili grubog nemara i kršenja dužnosti i prijevare
  • u slučaju kršenja bitnih ugovornih obveza, čije ispunjavanje omogućava pravilno izvršenje ugovora na početku, a na čija se poštivanja ugovorna strana može redovito oslanjati (kardinalne obveze)
  • u kontekstu obećanja o jamstvu, ako je to dogovoreno
  • sve dok je na snazi opseg Zakona o odgovornosti za proizvod.

 

Informacije o svim primjenjivim dodatnim jamstvima i njihovim točnim uvjetima možete naći na proizvodu i na posebnim stranicama sa informacijama na onlineshopu.
Služba za korisnike: Možete nas nazvati na telefon 017680046768 (od 10 do 20 sati svakodnevno nedjeljom i blagdanima) kao i putem e-maila na support@radarprotect.com.

 

9. odgovornost

 

Mi smo uvijek odgovorni bez ograničenja za potraživanja zbog oštećenja uzrokovanih sa naše strane, naših pravnih zastupnika ili posrednika

  • u slučaju smrti, tijelesnih ili zdravstenih povreda
  • u slučaju namjernog ili grubog nemara i kršenja dužnosti
  • u slučaju jamstva, prema dogovoru, ili
  • sve dok je na snazi opseg Zakona o odgovornosti za proizvod.ž

 

U slučaju kršenja bitnih ugovornih obveza, koji se mogu provoditi samo na temelju pravilne provedbe ugovora i na koji se ugovorna strana može redovito oslanjati usljed lakših kršenja pravila, nemara sa naše strane naših zakonskih zastupnika ili predstavnika, odgovornost je ograničena na iznos predviđen u trenutku sklapanja ugovora, s čime je moguće izračunati nastalu štetu. Nadalje, isključeni su zahtjevi za naknadu štete.

 

10. Rješavanje sporova

 

Europska komisija osigurava platformu za online rješavanje sporova (OS), koji se mogu naći ovdje http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nismo obvezni i ne prihvatamo sudjelovati u postupku rješavanja spora pred agencijom za provedbu potrošača.

 

11. Konačne odredbe

Ukoliko ste poduzetnik, njemački će se zakon primjenjivati na isključenje Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima za međunarodnu prodaju robe.
Ako ste trgovac u smislu njemačkog trgovačkog zakonika (Handelsgesetzbuch), pravna osoba koja se bavi javnim pravom ili javnim specijalnim fondom, naša je isključiva nadležnost za sve sporove koji proizlaze iz ugovornog odnosa između nas i vas.